Kunstskolen PicassoLino søker å gi kunsteleven

  • opplevelse - malerglede- utvikling
  • mestringsglede og mestring ut i fra sitt nivå
  • varierte oppgaver med tett og individuell oppfølging og muligheten til å trene opp finmotorikken
  • verktøy til å skape sitt unike kunstuttrykk og fremme sin kreativitet og uttrykksevne
  • muligheten til å øke sin selvtillit og oppøve konsentrasjon gjennom oppgaver som aktiviserer og konkretiserer tegnetekniske problemer
  • vurdere og lære fra kunstnere i kunsthistorien, se og lære av sitt eget og medelevenes arbeid

 

 

 

 

 

 

"La malergleden utvikle seg"
- Rita