Filosofi

Kunstskolen PicassoLino søker å gi kunstelevenopplevelse – malerglede- utviklingmestringsglede og mestring ut i fra sitt nivåvarierte oppgaver med tett og individuell oppfølging og muligheten til å trene opp finmotorikkenverktøy til å skape sitt unike kunstuttrykk og fremme sin kreativitet og uttrykksevnemuligheten til å øke sin selvtillit og oppøve konsentrasjon gjennom oppgaver som aktiviserer og konkretiserer tegnetekniske problemervurdere og lære fra kunstnere i kunsthistorien, se og lære av sitt eget og medelevenes arbeid      «La malergleden utvikle seg»
– Rita