Prosjekt

Sommer skole i samarbeid med Tønsberg kommune

Over 80 barn og ungdommer var med på prosjektet.
Her er noe av mange ulike kunstverk de har jobbet med.

prosjekt "følehorn" i samarbeid med familiehuset i tønsberg