Oslo&Akershus

Oslo/Akershus

SOMMERKUNSTSKOLE 2014
Ukenr 33
Tid: mandag-fredag
Sted: Speiderbo, Teie, Nøtterøy.Gjelder alle våre elever. Fortløpende påmelding.
For mer informasjon rita@picassolino.no
WINTERCAMP 2014
Ukenr 8 eller 9
Tid: mandag – fredag
Sted: Gomobu Fjellstue I Valdres
Gjelder alle våre elever. Fortløpende påmelding.
For mer informasjon rita@picassolino.no